Bez kategorii

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Chcielibyśmy z przyjemnością zawiadomić, że zostaliśmy wybrani beneficjentem prestiżowego projektu Go To Brand. Program ten wspiera Markę Polskiej Ekonomii i promuje polskie produkty na całym świecie. Dzięki temu projektowi marka DRINKLOGO ma szansę zdobycia jeszcze lepszej rozpoznawalności na aktualnie obsługiwanych rynkach zagranicznych oraz zaistnienia na kolejnych. Nasza firma w ramach podjętego działania planuje regularny udział w największych targach, konferencjach zagranicznych i spotkaniach branżowych. Do zobaczenia!

AUF Robert Lewandowski  w okresie od 09.10.2019 do 31.06.2022 realizuje projekt DRINKLOGO” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 3.3.3. WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie eksportu przez AUF. W wyniku działań projektowych zostaną podpisane kontrakty handlowe z partnerami zagranicznymi.

Internacjonalizacji przedsiębiorstwa AUF poprzez cykl działań promocyjnych wpisujących się w promocję polskich specjalności żywnościowych.

Wartość projektu: 472 500,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 401 625,00

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *