Bez kategorii

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Chcielibyśmy z przyjemnością zawiadomić, że zostaliśmy wybrani beneficjentem prestiżowego projektu Go To Brand. Program ten wspiera Markę Polskiej Ekonomii i promuje polskie produkty na całym świecie. Dzięki temu projektowi marka DRINKLOGO ma szansę zdobycia jeszcze lepszej rozpoznawalności na aktualnie obsługiwanych rynkach zagranicznych oraz zaistnienia na kolejnych. Nasza firma w ramach podjętego działania planuje regularny udział w największych targach, konferencjach zagranicznych i spotkaniach branżowych. Do zobaczenia!

AUF Robert Mariusz Lewandowski realizuje projekt w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..

Tytuł projektu: Internacjonalizacja oferty AUF Robert Lewandowski

Cel projektu: Celem realizacji projektu jest  wzrost konkurencyjności firmy Wnioskodawcy poprzez realizację zaplanowanych działań, które umożliwią internacjonalizację działalności – wejście na nowe rynki i zdobycie klientów na rynkach zagranicznych. Realizacja projektu pozwoli firmie na promowanie marki produktowej (poprzez MPG) za granicą i oferowanie kontrahentom wyróżniającej się oferty stanowiącej konkurencję względem ofert innych firm na rynku międzynarodowym. 

Łączna wartość projektu: 472 500 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 401 625 PLN

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *